DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
Blažovice
Obec leží ve velmi úrodné mírně zvlněné krajině s bohatou zemědělskou produkcí, kde nejvyšším bodem je kóta 297 - Staré Vinohrady cca 10 km od Brna (za městskou částí Brno - Slatina). Toto území lákalo k osídlení již ve starší době kamenné i v dobách pozdějších. Dnes jsou Blažovice obcí s pěkně upravenými domy s předzahrádkami a udržovanými trávníky s výsadbou stromů a keřů. Vesnice má 340 domů a 1095 obyvatel. Obec omílá potok Romza. Ze severní části dálnice D1 cca 2 km od obce, kde je i sjezd. Z jižní části železnice.
Požární nádrž

Napolenská bitva
 
  
 
 
Dne 2.12. 1805  bojovaly mezi Brnem a Slavkovem desítky tisíc francouzských vojáků vedených Napoleonem proti spojenecké armádě rusko-rakouské pod velením císařů Alexandra I.  a Františka I. Napoleon v krvavém střetnutí uštědřil spojencům katastrofální porážku a vynutil si nové územní uspořádání Evropy. Bitva významně zasáhla do života zdejších obyvatel a její konání dodnes připomínají nejen desítky pomníčků, ale i živé vzpomínkové akce a nápadně častá francouzská příjmení.

V Blažovicích vás na začátku vsi upoutá stará kovárna (uvítá Vás při příjezdu  do Blažovic  ze státní silnice a z D1). Zde si údajně Francouzi  nechali okovávat koně... V postranní uličce jsme dříve na zemi  nalezli dělové koule, taktéž nepotvrzená informace, jestli opravdu pocházely z dob Napoleona. V obci Blažovice v místě Strarých Vinohradů padlo nejvíce francouzských vojáků. V kronikách se dočtete, že blažovským potokem Romza protíkala krev padlých vojáků. Tato říčka, spíše potůček a to pouze když není moc sucho, omílá náš festival, což jde vidět na mapách.

  
 

Další zajímavá místa:

Šlapanické Masarykovo náměstí - budova muzea. Při bitvě zde operoval štáb francouzského maršála Soulta. V nice muzea je socha sv. Floriána z 18. stol. a vedle pískovcová reliéfní deska s datem 1613. V kostele Nanebevzetí P. Marie v době bitvy Francouzi internovali spojenecké zajatce.

Obec Sokolnice, zde se nachází zámek (dnes domov důchodců) a sýpka, obranný objekt Francouzů. O zámek se za bitvy tvrdě bojovalo. V sýpce byli umístěni spojenečtí zajatci. V ulici Pod Stráží najdete mimořádně zajímavý smírčí kříž nad místem údajného hromadného hrobu z doby slavkovské bitvy. Prohlídku obce můžete zakončit odpočinkem u působivého rybníčku na návsi.

V Telnici vás zaujme původně románský kostel sv. Jana Křtitele, památník I. světové války a informační tabule s popisem bojů r. 1805 u obce. Vedle stojí malý dřevěný památník.

Na okraji Žatčan dojdete k dalšímu památnému místu. Silnice vede po nápadné hrázi, neboť v době bitvy se tu nacházely dva rybníky. Tisíce zoufalých spojenců se zde ocitlo v kleštích Francouzů a prchalo po hrázi, dokonce i po zamrzlých rybnících. Na bitvu upozorní i zazděné dělové koule ve štítu budovy bývalého mlýna na hrázi.

Mohyla Míru. Zde byla bitva po poměrně rychlém průběhu dobytím kopce Francouzi rozhodnuta.  V letech 1910-12 zde byl podle návrhu J. Fanty postaven první mírový památník v Evropě a od r. 1925 otevřeno muzeum, dnes s působivou multimediální expozicí.

Ve vesnici Prace
můžete vystoupat po schodech ke kostelu sv. Kříže, jehož věž sloužila v bitvě jako pozorovatelna Rusů. U rybníčku nad obcí naleznete kříž z r. 1805 označující hrob padlých vojáků.

U silnice do Tvarožné, na návsi zaujme kopie děla a kde lze doporučit odbočku kolem Kosmákova kříže (údajný hrob vojáků) na vyvýšeninu Santon. Zde se za bitvy důsledně opevnila část Francouzů a Rusové kopec marně dobývali. Vynikající rozhledový vrchol je dostupný pouze pěšky.  

Za Tvarožnou  lze odbočit na Žuráň. Toto návrší, jehož část je dodnes výsostným francouzským územím v ČR, v době bitvy sloužilo Napoleonovi jako pozorovatelna. Zde vydal v ranních hodinách 2.12. 1805 rozkaz k útoku na Pracký kopec.

 

BLAŽOVICE  - MÍSTO NEJVĚTŠÍHO DĚNÍ: